-->

Πρόστιμα 116.000 ευρώ σε σχολές οδηγώνΠρόστιμα συνολικού ύψους 116.431,8 ευρώ, επέβαλλε η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού με ομόφωνη απόφαση της, καθώς διαπίστωσε παράβαση των όρων ανταγωνισμού, από ορισμένους συλλόγους / σωματεία και μεμονωμένες επιχειρήσειςπου δραστηριοποιούνται στον κλάδο των σχολών υποψηφίωνοδηγών στην ελληνική επικράτεια, διατύπωσε συστάσεις και απείλησε με την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και συνέχισης της παράβασης.Επίσης, επέβαλλε μικρότερα πρόστιμα, έως 2.170 ευρώ, σε 7 μεμονωμένες σχολές οδηγών του Νομού Βοιωτίας και διαπίστωσε παράβαση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας για τη διευκόλυνση που παρείχε σε αντιανταγωνιστική σύμπραξη.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, και αφού προηγουμένως εξετάστηκαν οι θέσεις όλων των εμπλεκομένων μερών, η Επιτροπή κατέληξε στο ότι ορισμένοι σύλλογοι και μεμονωμένες σχολές οδηγών ανά την επικράτεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, είτε καθόριζαν τις τιμές είτε/και περιόριζαν τη διάθεση των σχετικών υπηρεσιών, μέσω αποφάσεων και συμφωνιών που περιόριζαν τον ανταγωνισμό, κατά παράβαση του άρθρου 1 του ν. 703/1977 (πλέον άρθρου 1 του ν. 3959/2011).

Ειδικότερα, και αναλόγως της σοβαρότητας και διάρκειας της διαπιστωθείσας παράβασης για κάθε σύλλογο ξεχωριστά με συνεκτίμηση και των κατά περίπτωση ελαφρυντικών περιστάσεων, επιβλήθηκαν - με βάση το συνολικό κύκλο εργασιών των μελών κάθε ένωσης - πρόστιμα:

- Στο Σύλλογο Σχολών Οδηγών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», 27.263 ευρώ.

- Στο Σωματείο Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτων και Δικύκλων Θεσσαλονίκης «Ο ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ», 22.938 ευρώ.

- Στο Σύλλογο Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτων Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ-ΒΟΙΩΤΙΑΣ, 4.673 ευρώ.

- Στο Σωματείο Επαγγελματιών Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτων και Δικύκλων 'Αρτας «Ο ΑΡΑΧΘΟΣ», 4.724 ευρώ.

- Στο Ένωση Επαγγελματιών Εκγυμναστών Οδηγών Αυτοκινήτων - Μοτοσικλετών Ηπείρου και Επτανήσων «ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ», 31.802 ευρώ.

- Στο Σωματείο Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτων ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, 18.330 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, εάν η ένωση επιχειρήσεων δεν είναι αξιόχρεη, υποχρεούται να συγκεντρώσει εισφορές από τα μέλη της, προκειμένου να καλύψει το ποσό του προστίμου.

Με την ίδια απόφαση, η Επιτροπή αποφάσισε και επέβαλλε μικρότερα πρόστιμα, έως 2.170 ευρώ, σε 7 μεμονωμένες σχολές οδηγών του Νομού Βοιωτίας των Κορνέζου, Λιάγκα, Λυσιγάκη, Βόκαλη-Βλάχου, Κρουστάλη, Καψάλη και Κατόπη για την παράβαση του από κοινού καθορισμού των τιμών.

Επίσης, η Επιτροπή Ανταγωνισμού απηύθυνε συστάσεις στο Σωματείο Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτων Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και στο Σωματείο Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτου - Μοτοσικλέτας Δυτικής Κρήτης για άλλες διαπιστωθείσες παραβάσεις του άρθρου 1 του ν. 703/1977 (νυν άρθρο 1 του ν. 3959/2011) και διαπίστωσε παράβαση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας για τη διευκόλυνση που παρείχε στην αντιανταγωνιστική σύμπραξη. Αντίθετα, παραβάσεις δεν στοιχειοθετήθηκαν για τα υπόλοιπα τραπεζικά ιδρύματα που ελέγχθηκαν.

Πηγή: yahoo.com


 Έλα και εσύ στην παρέα μας στο Facebook